Herren Jennår

Festarmøy blandar eiter

(2 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal, Telemark
variant 2:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .