Ynskjande møy

variant 1:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert. av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Åste Espeli (?), Lårdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1882-83 av Moltke Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Sigrid(?) Kosi, Vrådal, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Magret Brauti, Skafså i Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Magret Brauti, Skafså, Mo, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Sigrid Kosi, Vrådal, Telemark .