Herr Hjelmen

variant 1:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal, Telemark .