Herre Per i Rikje

Møy hentar sin festemann

(2 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1840-åra av M. B. Landstad etter Bendik Felland (Sveigdalen), Skafså i Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså i Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså i Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Bendik Aanonsen Felland, Skafså i Mo, Telemark .