Vilgår Hertugson

variant 1:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Else Li, Øyfjell, Telemark .
variant 3:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Else Li, Øyfjell, Rauland, Telemark .
variant 4:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Talleiv Rulland, Fyresdal, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av ukjent hand i M.B. Landstads samlinger etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 6:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1898-99 av John Lie etter Mor og bestemor, Lårdal, Telemark .
variant 9:Oppskrift 180-årene av L. M. Lindeman etter ukjent sanger, trolig Lårdal, Telemark .
variant 10:Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 11:Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, Telemark .
variant 12:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid .
variant 13:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Aslak Årtveit, Vinje, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1867 av S. Bugge etter Steinar Gibøn, Møstrand, Rauland, Telemark .