Møya som skar seg

variant 1:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert, av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift udat., av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1880-åra av Johannes Skar, ukjent sanger, Bygland, Aust-Agder .
variant 8:Oppskrift udatert av Johannes Skar etter Torbjørn Olavson, Setesdal? Aust-Agder .
variant 9:Oppskrift 1880-åra av Johannes Skar ukjent sanger, Valle, Aust-Agder .
variant 10:Oppskrift 1880-åra av Johannes Skar ukjent sanger, Bygland, Aust-Agder .
variant 11:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .