Vreta klosterrov

variant 1:Oppskrift 1860 av L.M.Lindeman etter Ola Kittelsen Stigen, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter Tostein Reiarson GvÄle, Tuddal, Hjartdal, Telemark .