Dagmars død

variant 1:Oppskrift 1915 av Gunnhild T. Kivle etter Eivin Aasen, Seljord, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1907 T. Hannaas etter ukjent sanger, Austad, Sætesdal .
variant 3:Oppskrift> 1918 av T. Hannaas etter Olav Eivindsson Austad, Sætesdal .
variant 4:Oppskrift 1913 av Johanna Berge etter Svein Rui, Fyresdal, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1864 av L.M.Lindeman etter Olea Pedersdatter Jølstad, Brandvold, Hedmark .
variant 6:Oppskrift 1869 av L.M.Lindeman etter Hellen, Vestfold? .
variant 7:Oppskrift udatert Catharinus Elling etter ukjent sanger, Flatdal, Telemark .
variant 8:Oppskrift udatert Catharinus Elling> etter ukjent sanger, uten lokalitet .