Eldprøva

variant 1:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugen, Skafså, Mo. Telemark .