Herr Tønne av Alsø

variant 1:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Ingebjörg Troddedal, Liv Årmote, Hæge Årmote, Aslak Årtveit, Hermo Sæbersli, Mo Telemark .
variant 2:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedal, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1840-åra av Olea Crøger etter Anne Golid, Seljord, Telemark .
variant 5:Oppskrift, udatert, av G. O. Greve etter Karl og Gunnhild Broten, Seljord, Telemark .
variant 6:Oppskrift, udatert, ukjent, ukjent sanger, Telemark .
variant 7:Oppskrift, udatert, av S. Bugge etter Ingebjørg Troddedal, Liv Årmote, Hæge Årmote, Aslak Årtveit, Hermo Sæbersli, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift udatert av Ketil Kvaale etter Eivind Audversækre, Lårdal, Telemark .