Liti Kjersti og bergekongen

Margit Hjukse

(2 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Hæge Olovsdatter Dalen, Øyfjell, Rauland, Telemark .
variant 3:Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad etter Anne Lillegård, Lårdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1918 av Gunnhild T. Kivle etter Anne Straand, Seljord, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Sigri Brattedalen, Fyresdal, Telemark .
variant 9:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Anne Hermodsdotter, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad etter Ingeleiv Ramberg, Seljord, Telemark .
variant 11:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Sigri Bandaksli, Skafså, Mo. Telemark .
variant 12:Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 13:Oppskrift udatert av Rikard Berge etter syster til Gunnhild Raumdal, Laardal, Telemark.
variant 14:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Mo, Telemark .
variant 16:Oppskrift 1846 eller 1847 av Jörgen Moe etter Anne Aanonsdotter, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 17:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Margit Brattedalen, Mo, Telemark .
variant 18:Oppskrift før 1846 av Magnus Brostrup Landstad ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .
variant 19:Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle etter Tone O. Kivle, Seljord, Telemark .
variant 20:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter SaaveAanundson Bjørneskytte, Eidsborg, Laardal, Telemark .
variant 21:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Såve Ånundson Bjørneskytte, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 22:Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad ukjent sanger, Midt-Telemark .
variant 23:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Birgit Lintveit, Morgedal, Kviteseid, Telemark .
variant 24:Oppskrift 1917 av Rikard Berge etter Anne Svinom, Seljord, Telemark .
variant 25:Oppskrift 1840-åra av Magnus Brostrup Landstad etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark .
variant 26:Oppskrift 1911-12 av Gunnhild Kivle ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 27:Oppskrift 1840-åra av Olea Crøger etter Olav Glosimot, Seljord, Telemark .
variant 28:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .
variant 29:Oppskrift 1840-åra av Olea Crøger, etter ukjent sanger, Telemark .
variant 30:Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .
variant 31:Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter O. Stigen, Aust - Telemark .
variant 32:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 33:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Aslaug Midbøen, Telemark .
variant 34:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge Dagne Li, Moland, Fyresdal, Telemark .
variant 35:Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .
variant 36:Oppskrift 1916 av Rikard Berge etter Anne Olsdotter Haugetrod, Gransherad, Telemark .
variant 37:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Hallvor Andreson, Saude, Sauherad, Telemark .
variant 38:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge, ukjent, Telemark .
variant 39:Oppskrift ca. 1850 av Ludvig M. Lindeman etter ukjent sanger, Aust - Telemark .
variant 40:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Leiuv Gotenborg, Seljord, Telemark .
variant 41:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Laardal, Telemark .
variant 42:Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Gunnhild Gjuve, Lårdal, Telemark .
variant 43:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakkjen, Mo, Telemark .
variant 44:Oppskrift ca. 1850 av Ludvig M. Lindeman etter ukjent sanger, Aust-Telemark .
variant 45:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe, etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 46:Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 47:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 48:Oppskrift 1859 av S. Bugge etter Jon Myre, Hjartdal, Aust - Telemark .
variant 49:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge, etter ukjent sanger, Lårdal, Telemark .
variant 50:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Aasmund Aaheim, Laardal, Telemark .
variant 51:Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Aase Moen, Øyann, Veum, Fyresdal, Telemark .
variant 52:Oppskrift ca. 1850 av L. M. Lindeman ukjent sanger, ukjent .
variant 53:Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Kjersti Bergestig, Bö, Telemark .
variant 54:Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Gunnulv Gjordet, Laardal, Telemark .
variant 55:Oppskrift udatert av Rolf Myklebust etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 56:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .
variant 57:Oppskrift 1921 av Rikard Berge etter Jørgen Hardang, Telemark .
variant 58:Oppskrift udatert av Helge Gaange ukjent sanger, Telemark .
variant 59:Oppskrift udatert av Rikard Berge ukjent sanger, Telemark .
variant 60:Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .
variant 61:Oppskrift 1840-åra av Helge Nirison Gånge ukjent sanger, Telemark .
variant 62:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark .
variant 63:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Hallvor Morkji, Fyresdal, Telemark .
variant 64:Oppskrift 1846 av Jørgen Moe, ukjent sanger, Hardanger .
variant 65:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .
variant 66:Oppskrift, udatert av Johannes Skar ukjent sanger, frå Valle, Setesdal, Aust-Agder .
variant 67:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark .
variant 68:Oppskrift 1898 av Johannes Skar etter Margit Tveitan, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 69:Oppskrift 1891 av Hans Jakob Aall etter Aase Fürst Kaasi, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .
variant 70:Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 71:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .
variant 72:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 73:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Aanund Randbekkhaugen, Mo, Telemark .
variant 74:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Ånund Sigursli, Froland, Mo, Telemark .
variant 75:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .
variant 76:Oppskrift 1915 av Rikard Berge ukjent sanger, Telemark .
variant 77:Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Svaanaug Kasine, Seljord, Telemark .
variant 78:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .
variant 79:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, Fyresdal, Telemark .
variant 80:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 81:Oppskrift 1918 av Gunnhild T. Kivle, etter ukjent sanger, Telemark .
variant 82:Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 83:Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Ola Tufte, Telemark .
variant 84:Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Olaf Glosimot, Seljord, Telemark .
variant 85:Oppskrift etter 1846 av M. B. Landstad, ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 86:Oppskrift 1863 av L. M. Lindeman etter Tone Marteinsdotter Kolberg, Lårdal, Telemark .
variant 87:Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Anne Hermundsdotter Haugen, Mo, Telemark .
variant 88:Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Tone Olsdotter Vistabakkjen, Mo, Telemark .
variant 89:Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Mo, Telemark .
variant 90:Oppskrift 1863 av Ludvig M. Lindeman etter Ingebjør Thronsdatter Kastedalen, Mo Telemark .
variant 91:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Hallvor Andreson Saude, Telemark .
variant 92:Oppskrift 1918 av Gunnhild T. Kivle etter Gunnhild B. Dalen, Seljord, Telemark .
variant 93:Oppskrift før 1850 av Ludvig M. Lindeman etter Halvor Andersen, Saude, Sauherad, Telemark .
variant 94:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Kari Kåsa, Heddal, Telemark .
variant 95:Oppskrift udatert av Catharinus Elling, ukjent sanger, Gransherred, Telemark .
variant 96:Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .
variant 97:Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, Mo, Telemark .
variant 98:Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Øli Evensdatter Vangsgare, Seljord, Telemark .
variant 99:Oppskrift 1863 av L. M. Lindeman etter Tone Marteinsdotter Kolberg, Lårdal, Telemark .
variant 100:Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Anne Staalesdatter, Lårdal, Telemark .
variant 101:Oppskrift udatert av Ludvig M. Lindeman ukjent sanger, Lårdal, Telemark .
variant 102:Oppskrift før 1850 av Ludvig M. Lindeman etter Ingebor Hagen, Heddal, Telemark .
variant 103:Oppskrift av Ludvig M. Lindeman ukjent sanger, Saude, Sauherad, Telemark .
variant 104:Oppskrift av Ludvig M. Lindeman ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .
variant 105:Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter fru Finkenhagen, Hjartdal, Telemark .