Terna hjå havfrua

Villfar og sylvklar

(2 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Tone Olsdotter Vistabakkjen, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1866 av L. M. Lindeman etter Kristoffer Hansen Torgunnerud, Akershus .
variant 3:Oppskrift 1868 av Ludvig M. Lindeman etter Kristine Nielsdatter Söengen, Öymark, Östfold .
variant 4:Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter Ragnhild Knudsdatter Bakken, Gransherad, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 6:Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Jörund Verpe, Bö, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .