Harpespelet tvingar nøkken

Villemann og Magnhild

Gudmund og Signeliti

(3 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift 1907 av John Lie etter Olav Tortveit, Minnesota, U.S.A .
variant 2:Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe, ukjent sanger, Telemark .
variant 4:Oppskrift etter 1846 av Magnus Brostrup Landstad, ukjent sanger, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Birgit Lintveit, Morgedal, Kviteseid Telemark .
variant 6:Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Hæge Kiland, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Dagne Li, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1907 av C. Elling etter Hæge Kiland, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1906 av Rikard Berge etter Hæge Postmyr, Nissedal, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 11:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 12:Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Torbjør Ripillen, Mo, Telemark .
variant 13:Oppskrift 1879 av H. G. Heggtveit, ukjent sanger, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Nils Polman, Telemark .
variant 16:Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Margret Borgjæ, Moland, Fyresdal, Telemark .
variant 17:Oppskrift 1914 av Kj. A. Flatin, ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 18:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Kjetil Moen, Sauland, Hjartdal, Telemark .
variant 19:Oppskrift 1914 av Kjetil A. Flatin, ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 20:Oppskrift 1840-åra ukjent innsamler ukjent sanger, Hjartdal, Telemark .
variant 21:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Søvei Hågaviken, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 22:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Else Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 23:Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Margret Borgjæ, Moland, Fyresdal, Telemark .
variant 24:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 25:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Valdres, Opland .
variant 26:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Vrårdal, Kviteseid, Telemark .
variant 27:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .
variant 28:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Midbøen, Kviteseid, Telemark .
variant 29:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 30:Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 31:Oppskrift udatert av ukjent etter K. Grimerud, ukjent .
variant 32:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Liv Bratrud, Böherad, Telemark .
variant 33:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .
variant 34:Avskrift 1882 av M. Moe av variant frå Tarkjell Oftelid, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 35:Oppskrift 1878 ukjent etter Tore Sigurdsdotter Li, Bøherad, Telemark .
variant 36:Oppskrift 1874 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 37:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Anne Sissjord, Bö, Telemark .
variant 38:Oppskrift 1882 av Tarkjell Oftelid, ukjent sanger, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 39:Oppskrift, udatert, av Johannes Skar ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .
variant 40:Oppskrift, udatert, av Johannes Skar etter Svein Hovda, Bykle, Setesdal, Aust-Agder .
variant 41:Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Gunnhild Raumdal, Lårdal, Telemark .
variant 42:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav Skoglund, Telemark .
variant 43:Oppskrift, udatert, av Tore Bergstøl ukjent sanger, Vest-Agder .
variant 44:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Ingebjørg Telnes, Seljord, Telemark .
variant 45:Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Nerid Hegnastykke, Bø, Telemark .
variant 46:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 47:Oppskrift 1869 av H. Ross etter Ragnild Mogen, Seljord, Telemark .
variant 48:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Mo, Telemark .
variant 49:Oppskrift, udatert, av Hans Ross, ukjent sanger, Telemark .
variant 50:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Morgedal, Kviteseid, Telemark .
variant 51:Oppskrift 1897 av Johannes Skar ukjent sanger, Bygland, Setesdal, Aust-Agder .
variant 52:Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Bykle, Setesdal, Aust-Agder .
variant 53:Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein Hovda, Bykle, Setesdal, Austagder .
variant 54:Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Kjersti Bergestig, Bø, Telemark .
variant 55:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Margjit Lavransdatter, Kviteseid, Telemark .
variant 56:Oppskrift 1869 av Hans Ross etter Torbjørg Osen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 57:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Torbjør Midbøn, Kviteseid, Telemark .
variant 58:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 59:Oppskrift 1938 av Rolf Myklebust etter Høye Strand, uten lokalisering .
variant 60:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Midbøen, Kviteseid, Telemark .
variant 61:Oppskrift> 1965 av Rolf Myklebust etter Høie Strand, uten lokalisering .
variant 62:Oppskrift 1960-åra av Dagne Groven Myhren etter Høye Strand, Seljord, Telemark .
variant 63:Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman, ukjent sanger, ikkje lokalisert .
variant 64:Oppskrift 1916 av Gunnhild Kivle etter Bergit Svanajor, Kviteseid, Telemark .
variant 65:Oppskrift 1869 av Hans Ross etter Birgit Raamundskilen (Lintveit), Morgedal, Kviteseid, Telemark .
variant 66:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 67:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 68:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 69:Oppskrift udatert av H. Ross etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 70:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Torstein Gvåle, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 71:Oppskrift 1917 av Rikard Berge etter Tor Strond, Telemark .
variant 72:Oppskrift, udatert, av Tore Bergstøl, ukjent sanger, Vest-Agder .
variant 73:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge ukjent sanger, Telemark .
variant 74:Oppskrift udatert av H. Ross etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 75:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Kari Skogen, Telemark .
variant 76:Oppskrift 1912 av Torleiv Hannaas etter Ingeborg Tingvatne, Kristiansand, Vest-Agder .
variant 77:Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Gunnhild Ramdal, Lårdal, Telemark .
variant 78:Oppskrift, udatert, av Rikard Berge etter Gunnhild Raumdal, Lårdal, Telemark .
variant 79:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Else Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 80:Oppskrift, udatert, av Johannes Skar, ukjent sanger, Hylestad, Aust-Agder .
variant 81:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 82:Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Bendik Aanonson Felland, Mo, Telemark .
variant 83:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 84:Oppskrift 1874 av Sophus Bugge, ukjent sanger, ikkje lokalisert. .
variant 85:Oppskrift 1860 av Ludvig M. Lindeman etter Torstein Reiarson Våle, Tuddal, Telemark .
variant 86:Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter fru Finkenhagen, Hjartdal, Telemark .
variant 87:Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Leiuv Gotenbor, Seljord, Telemark .
variant 88:Oppskrift 1882 av M. Moe etter Liv Bratterud, Bø, Telemark .
variant 89:Oppskrift 1868 av Ludvig M. Lindeman etter Kristine Nielsdatter Søengen, Øymark, Østfold .
variant 90:Oppskrift 1861 av Ludvig M. Lindeman etter Tone Olsdotter Vistabakkjen, Mo, Telemark .
variant 91:Oppskrift, udatert, av Ludvig M. Lindeman etter Ragnhild Knudsdatter Bakken, Gransherad, Telemark .
variant 92:Oppskrift 1866 av L. M. Lindeman etter Kristoffer Hansen Torgunnerud, Akershus .
variant 93:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Lofthus, Telemark
variant 94:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .
variant 95:Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Jørund Verpe, Bø, Telemark .
variant 96:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge, ukjent sanger, Telemark .