Rikeball og Gudbjørg

Veneros og Ølberg

(2 alternative titlar)

variant 1:Oppskrift 1912 av Torleiv Hannaas ukjent sanger, Bjerkreim, Rogaland .
variant 2:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Bendik Felland, Skafså, Mo Telemark .
variant 3:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert, av Torleiv Hannaas etter Jon Gunnuvsson Horverak, Bygland, Aust-Agder .
variant 6:Oppskrift 1900 av Moltke Moe etter G. Hovrerak, Bygland, Setesdal .
variant 7:Oppskrift udatert av Johannes Skar etter ukjent sanger, Setesdal .
variant 8: 1918 Knut Liestøl etter Jon Gunnuvsson Horverak, Bygland, Aust-Agder .
variant 9:Oppskrift 1898-99 av Johannes Skar etter Jon O. Nesi, Bygland, Aust-Agder .
variant 10:Oppskrift frå 1870-åra av Hans Ross etter Tarje Skrei, Skafså, Mo, Telemark .
variant 11:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .
variant 12:Oppskrift 1891 av M. Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 13:Oppskrift 1891 av M. Moe etter L. Veslestoul, Seljord, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1870-åra av Hans Ross etter Signe Skrei, Skafså, Mo, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Gro Gunnarsdatter Haugjen, Fyresdal, Telemark .
variant 16:Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Per Olav Spokkeli, Fyresdal, Telemark .
variant 17:Oppskrift 1850-åra og 1867 av S. Bugge etter Targjei T. Mogjen, Mo, Telemark .
variant 18:Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Knut Dale, Tinn, Telemark .
variant 19:Oppskrift 1891 av H. J. Aall etter Kjetil Andresen Staulen, Brunkeberg, Kviteseid, Telemark .
variant 20:Oppskrift 1840-årene av M.B. Landstad
etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 21:Oppskrift 1840-årene av M.B.Landstad etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 22:Oppskrift 1867 av S.Bugge etter Ola Talleivsson, Bykle, A-Agder .
variant 23:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 24:Oppskrift fra 1840-åra av M. B. Landstad etter Bendik Felland, Skafsaa, Mo, Telemark .
variant 25:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjør Midbøn, Kviteseid, Telemark .
variant 26:Oppskrift 1912 av ukjent hand i Gunnhild Kivles oppskrift etter Margit Sudigard Kivle, Rauland el. Seljord Telemark .
variant 27:Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, Suldal, Rogaland .
variant 28:Oppskrift 1880 av J. Skar etter Jon Ormsen Støglehommen, Austad, Bygland, Setesdal .
variant 29:Oppskrift 1859 av S. Bugge etter H. Morkji, Fyresdal, Telemark .
variant 30:Oppskrift ca.1902 av M.B. Landstad / Rikard Berge etter ukjent sanger, Telemark .
variant 31:Oppskrift frå 1860-åra av August Schneider ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .
variant 32:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Trond Moen, Mo? Telemark .
variant 33:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Kastedalen, Morgedal, Kviteseid, Telemark .
variant 34:Oppskrift 1870-åra av Hans Ross etter ukjent sanger, Skafså, Mo, Telemark .
variant 35:Oppskrift 1879 av Ivar Mortensson (Egnund) etter ukjent sanger . Lårdal, Telemark .
variant 36: 1867 av S. Bugge etter Targjei Trondsson Mogjen,
Mo?, Telemark
.
variant 37:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .
variant 38:Oppskrift udatert av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, Bykle, A.- Agder .
variant 39:Oppskrift 1913 T. Hannaas etter Svein Hovden, Bykle, Aust-Agder .
variant 40:Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hæge Findreng, Kviteseid, Telemark .
variant 41:Oppskrift udatert av T. Hannaas etter Svein Hovda (Tveiten), Bykle, A-Agder .
variant 42:Oppskrift udatert av T. Hannaas etter ukjent sanger, Bykle Setesdal A.- Agder .
variant 43:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 44:Oppskrift 1840 av M.B. Landstad etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 45:Oppskrift udatert av J. Skar etter ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .
variant 46:Oppskrift 1880 av Johannes Skar etter Torbjørn Olsson Skomedal, Bygland, Aust-Agder .
variant 47:Oppskrift, udatert og med ukjent innsamler etter Anne Tarjusdotter Moen, Mo, Telemark .
variant 48:Oppskrift udatert av M. Moe etter Anne Tarjusdotter Moen, Mo, Telemark .
variant 49:Oppskrift 1890 av M.Moe etter Anne Sørstog, Mo, Telemark .
variant 50:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Telemark .
variant 51:Oppskrift jan. 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Bykle, A-Agder .
variant 52:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Tor Kvæven, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 53:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Kjetil Moen, Sauland, Hjartdal, Telemark .
variant 54:Oppskrift 1784 av Svend Aadnessen Hommedrome etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 55:Oppskrift 1907 av Rikard Berge
etter Tone Nuten, Kviteseid, Telemark .
variant 56:Oppskrift, 1907 av Torleiv Hannaas etter Svein Hovden, Bykle, Aust-Agder .
variant 57:Oppskrift 1857 S. Bugge etter Torbjør Midbøn, Kviteseid, Telemark .
variant 58:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Asgjær Bergland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 59:Oppskrift frå 1860-åra av August Schneider, ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .
variant 60:Oppskrift udatert av J. Moe (?) etter ukjent sanger, Skafså, Telemark .
variant 61:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Hæge Årmoti, Mo?, Telemark .
variant 62:Oppskrift August 1890 av M.Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .
variant 63:Oppskrift 1906 av Rikard Berge
etter Anne Donstad, Morgedal, Kviteseid, Telemark .
variant 64:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 65:Oppskrift 1917 av Rikard Berge etter Anne Svinom, Åmotsdal, Seljord, Telemark .
variant 66:Oppskrift 1910 av> Rikard Berge etter Rønnaug Hommen, Kviteseid, Telemark .
variant 67:Oppskrift 1850-åra av S. Bugge etter Targjei Trondsen Mogjen, Mo, Telemark .
variant 68:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Hallvor Morkji, Fyresdal, Telemark .
variant 69:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Torgjus Byggland, Kviteseid, Telemark .
variant 70:Oppskrift 1878 av H. Skogen etter Ole H. Sjaaberg, Bø, Telemark .
variant 71:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Telemark .
variant 72:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Bendik Felland, Mo, Telemark .
variant 73:Oppskrift 1878 av H. Skogen etter Ole H. Sjaaberg, Bøherad, Telemark .
variant 74:Oppskrift 1910 av R. Berge etter Rønnaug Hommen, Kviteseid, Telemark .
variant 75:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Guro Fossjord, Kviteseid?, Telemark .
variant 76:Oppskrift 1910 av Knut Liestøl etter Torjus Haugjen, Ådneram, Øvre Sirdal, Vest-Agder .
variant 77:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Telemark .
variant 78:Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Jørund Verpe, Bø, Telemark .
variant 79:Oppskrift jan. 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 80:Oppskrift med melodi 1860 av Ludv. M. Lindeman etter Margit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 81:Oppskrift med melodi 1860 av Ludv. M. Lindeman, Margit Olsdotter Trå, Sauland, Hjartdal, Telemark .
variant 82:Oppskrift 1863 av Ludv. M. Lindeman etter Ingebjørg Throndsdotter Troddedalen . Mo, Telemark .
variant 83:Oppskrift, udatert av Catharinus Elling ukjent sanger, Sauherad, Telemark .
variant 84:Oppskrift med melodi, udatert av Catharinus Elling, ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 85:Oppskrift, udatert av Johannes Skar etter Targjei Langjei, Bygland, Aust-Agder .
variant 86:Oppskrift udatert, av Johannes Skar ukjent sanger, Setesdal, Aust-Agder .
variant 87:Oppskrift 1860 L.M.Lindeman etter Margit Hansdatter Hovde, Tuddal, Telemark .
variant 88:Oppskrift 1863 av L.M. Lindeman etter Ingebjør Thronsdatter Hasledalen, Mo, Telemark .
variant 89:Oppskrift 1840-årene av L.M.Lindeman og Hans Seeberg etter ukjent sanger, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 90:Oppskrift 1840-årene av Olea Crøger og Hans Seeberg etter ukjent sanger, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 91:Oppskrift udatert av C. Elling etter ukjent sanger, Sauherad, Telemark .
variant 92:Oppskrift udatert AV S.Bugge
etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark
.
variant 93:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .
variant 94:Oppskrift 1909 (1910) av Torleiv Hannaas etter Nils Haavestøl, Åseral, Vest-Agder .
variant 95:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .
variant 96:Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 97:Oppskrift 1909 (1910) av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, Åseral, Vest - Agder .
variant 98:Oppskrift jan. 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 99:Oppskrift udatert av T. Hannaas etter M. Æptestøl, Fjotland, Kvinesdal, V.-Agder .