Varulven

variant 1:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland Sveigdalen (Aanonsen), Skafså, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1861 av Ludvig Mathias Lindeman etter Bendik Felland Sveigdalen (Aanonsen), Skafså, Mo, Telemark .