Friarferdi til Gjøtland

variant 1:Oppskrift 1612 av ukjent samler etter ukjent sanger, Volda, Sunnmøre .