Fredrik den andre i Ditmarsken

variant 1:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .