Alv Erlingsons daude

variant 1:Oppskrift 1925 av Hella Næss etter ukjent sanger, Andebu, Vestfold .
variant 2:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 3:Oppskrift Jan. 1922 av Rikard Berge
etter Svein Knutsson Tveiten etter Hallvor Bjåe, Bykle, Aust-Agder .
variant 4:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Signe Napper, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter John Jonsen Myhre, Telemark .