Aksel Torn visa

variant 1:Oppskrift 1917 av Rikard Berge etter ukjent sanger, Sunnmøre, Møre og Romsdal .
variant 2:Oppskrift udatert av Nils og Arne Magerøy etter ukjent sanger, Søre Helgeland, Nordland .
variant 3:Oppskrift 1917 av K. Liestöl etter Gyro K. Austegard, Åsnal, Vest-Agder .
variant 4:Oppskrift 1901 av K. Liestöl etter Grundi K. Austegard, Åsnal, Vest-Agder .
variant 5:Oppskrift 1917 av K. Liestöl etter O. K. Liestöl, Åsnal, Vest-Agder .