[Verner kommer af fangetårn]

variant 1:Oppskrift1856av Sophus Buggeetter ukjent sanger , uten lokalisering .
variant 2:Oppskrift 1863av Sophus Buggeetter Margjit Svigsli, Tuddal,Telemark.