[Verner kommer af fangetårn]

variant 1:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 2:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Telemark .