Dagmar og junker Strange

variant 1:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunhild Sundslid, Fyresdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, Fyresdal, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle,
Setesdal, Aust-Agder.
.