Valiknut (Snekkjelita)

variant 1:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1847 av J. Moe etter Bendik Felland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, uten lokalisering .
variant 4:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Hæge Bjønnemyr, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Anne Neirbø, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Anne Neirbø, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .