Unge Våkukall

variant 1:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1856 av S. Bugge etter Tone Vistadbakken, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1864 av S. Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Torstein Gvåle, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1914 av T. Hannaas etter Hæge Kilan, Kviteseid, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Søvei Hågåviken, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 8:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Asgjer Bergland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1864 av L.M. Lindeman etter Anne Hansdatter Hynne, Solør .
variant 10:Avskrift av Oppskrift udatert av Jørgen Moes etter ukjent sanger, Eidsborg, Telemark .
variant 11:Oppskrift 1864 av L.M. Lindeman etter ukjent sanger, Brandval, Hedmark .
variant 12:Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .