Unge Engelbrett

variant 1:Oppskrift 1856 av S.Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1856 av S.Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1856 av S. Bugge etter Anne Hermodsdatter, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnmyr, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1856 av S. Bugge etter Mikkjel, bror av Hæge Årmoti, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1891 av M. Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Anne Hermodsdatter Haugen, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Anne Hermodsdatter Haugen, Mo, Telemark .