Syrgjande mødre

variant 1:Oppskrift 1857 av S. Bugge
etter Dagne Li, Fyresdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Åsne Spokkeli, Fyresdal, Telemark
variant 3:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .