Sven Vondved

variant 1:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Tronsdotter Troddedalen, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift udatert av Sophus Bugge fra L.M.Lindeman etter ukjent sanger, a) Voss, Hordaland. b) Valdres, Opland .
variant 4:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1907? av Torleiv Hannaas etter Ola Sognes, Stord, Hordaland .
variant 6:Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .
variant 7:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter H. Kaasine, uten lokalitet .
variant 8:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Kjersti Lillegaard, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1906 av Cath. Elling etter ukjent sanger, , Hedemark .
variant 10:Oppskrift, udatert, av A.B. Larsen sen., etter ukjent sanger, Hoff, Solör, Hedemark .
variant 11:Oppskrift udatert av Anna Guldberg etter ukjent sanger, Østerdalen .
variant 12:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Anne Sørstog, Felland, Mo, Telemark .
variant 13:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1906 av Torleiv Hannaas etter "Sunge av ein ung "Strjukar", uten lokalitet .
variant 15:Oppskrift 1882-83 av Moltke Moe etter O. Storemyr, Bø, Telemark .
variant 16:Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter ukjent sanger, Hedmark? .
variant 17:Oppskrift av Moltke Moe etter Ola Storemyr, Bøherad, Telemark .
variant 18:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 19:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 20:Oppskrift udatert av Johanna Bugge Berge etter ukjent sanger, Trysil, Hedmark .
variant 21:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakkjen, uten lokalitet .
variant 22:Oppskrift 1913 av Aasmund T. Rui Nordbø etter ukjent sanger, Telemark .
variant 23:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 24:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter ukjent sanger, Bøherad, Telemark .
variant 25:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Haugen, Kviteseid, Telemark .
variant 26:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Ola Storemyr og Tone Stokland, uten lokalisering .
variant 27:Oppskrift 1880 av Moltke Moe etter Gunnill Kjønnås, Bø, Telemark .
variant 28:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Einar H. Bråten, uten lokalisering .
variant 29:Oppskrift 1868 av L.M.Lindeman etter Kristine Nielsdatter, Aremark, Østfold .
variant 30:Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Anne Langelid ?, Seljord, Telemark .
variant 31:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 32:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 33:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 34:Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Kari St. Dale, Seljord, Telemark .
variant 35:Oppskrift 1914-15 av Rikard Berge etter Kari St. Dale, Seljord, Telemark .
variant 36:Oppskrift 1860 av L.M.Lindeman etter Ola Kittelsen Stigen, Tuddal, Telemark .
variant 37:Oppskrift, udatert, av L.M. Lindeman, ukjent sanger, Heddal, Telemark .
variant 38:Oppskrift, udatert, av Olea Cröger, etter ukjent sanger, Heddal, Telemark .
variant 39:Oppskrift udatert av L.M.Lindeman (Olea Crøger) etter ukjent sanger, Telemark .
variant 40:Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Heddal, Telemark .
variant 41:Oppskrift udatert av ukjent samler etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 42:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Gunnhild Russland, Lårdal Telemark .