Sveinen ser kjærasten sin dansa

variant 1:Oppskrift, udatert, av Olav Grasberg, ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .