Stridsam møy

variant 1:Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Hallvor Bjaaen, Bykle .
variant 2:Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 3:Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Aust-Agder .
variant 4:Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Anne Skålen, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 6:Oppskrift 1921 av Torleiv Hannaas etter Svein Hovda (Teiten), Bykle, Aust - Agder .
variant 7:Oppskrift udatert av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 8:Oppskrift 1922 av Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Vinje, Telemark .
variant 9:Oppskrift August 1890 av Moltke Moe etter Torbjør Ripilen, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Aamote, Mo, Telemark .
variant 11:Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, uten lokalitet .
variant 12:Oppskrift udatert av Johannes Skar etter ukjent sanger, Sætesdal, Aust-Agder .
variant 13:Oppskrift udatert av Johs. Skar etter ukjent sanger, Bygland .
variant 14:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Anne Skaalen, Mo, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Telemark .
variant 16:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Telemark .
variant 17:Oppskrift Udatert av Johannes Skar etter ukjent sanger, Bygland .
variant 18:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Bendik Felland Sveigedalen, Telemark .
variant 19:Oppskrift 1907 av C. Elling etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 20:Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Bendik Aanonson Felland, Skafså, Mo, Telemark .
variant 21:Oppskrift 1898 av Johs. Skar etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 22:Oppskrift 1898 av Johannes Skar etter Åsmund og Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 23:Oppskrift 1907 av Catharinus Elling etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 24:Oppskrift 1907 av Catharinus Elling etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 25:Oppskrift 1907 av C. Elling etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 26:Oppskrift Udatert av Johannes Skar etter Åsmund Tveiten, uten lokalitet .
variant 27:Oppskrift Udatert av Johannes Skar etter Åsmund Tveiten, uten lokalitet .
variant 28:Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, uten lokalitet .