Sigurd Svein

variant 1:Oppskrift udatert, av M.B. Landstad ukjent sanger, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1840-åra av Olea Crøger etter Ole Glosimot, Seljord, Telemark .
variant 3:Oppskrift <1840-åra av M.B.Landstad/Olea Crøger etter Ole Glosimot, Seljord, Telemark .
variant 4:Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter Olaf O. Glosimot, Seljord, Telemark .
variant 5:Oppskrift (1897?) av Johs. Skar etter Halldor Bjåne, Bykle, Setesdal, A-Agder .
variant 6:Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Eivind Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1874 av H. Ross etter Olav og Eivind Talleivsson, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 8:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 9:Oppskrift udatert av Ketil Kvaale etter ukjent sanger, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1907 av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, Bykle. A. - Agder .
variant 11:Oppskrift 1907 av Torleiv Hannas etter [Hallvor Bjåne?], Bykle, A-Agder .
variant 12:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Aslak Fosli, Telemark .
variant 13:Oppskrift 1856 av S. Bugge etter Hæge Årmote, Mo, Telemark .
variant 14:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Birgjit Halvorsdatter Veus, Åmotsdal, Seljord, Telemark .
variant 15:Oppskrift 1922 Rikard Berge etter Svein Knutsson Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 16:Oppskrift 1864 av S.Bugge etter Eivind Talleivsson Hogjen, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 17:Oppskrift 1864 av S.Bugge etter Eivind Talleivsson Haugjen, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 18:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter Steinar Knutsson Gibøn, Rauland, Telemark .
variant 19:Oppskrift 1856 av S. Bugge etter Hæge Årmote, Mo, Telemark .
variant 20:Oppskrift, udatert, av Johs. Skar etter Hallvor Bjåne, Bykle, Setesdal, A-Agder .
variant 21:Oppskrift 1864 av S. Bugge etter Hallvor Hagabrekke, Flatdal, Seljord, Telemark .
variant 22:Oppskrift 1867 av S.Bugge etter Olav Talleivsson Lofthus, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 23:Oppskrift 1864 av S.Bugge etter Hallvor Hagabrekka, Flatdal, Seljord, Telemark .
variant 24:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter oppskrift av Jørgen Moe etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 25:Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Tone Nuten, Kviteseid, Telemark .
variant 26:Oppskrift, udatert av Joh. Skar etter Hallvor Bjåne, Bykle, Setesdal, A - Agder .
variant 27:Oppskrift udatert av J. Moe etter ukjent sanger, Lårdal, Telemark .
variant 28:Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Telemark .
variant 29:Oppskrift udatert av I. Mortensson etter Eivind Talleivsson Bergi, (=Haugjen?), Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 30:Oppskrift udatert av Joh. Skar etter Torbjørn Ljosstog (Skåmedal) Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .
variant 31:Oppskrift udatert av E.Amundsen etter Eivind Øversokn, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 32:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Anne Skålen, Mo, Telemark .
variant 33:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Ingebjør Haugjen, Kviteseid, Telemark .
variant 34:Oppskrift udatert av M. B. Landstad etter ukjent sanger, Telemark .
variant 35:Oppskrift 1847 av Fr. Lowzow etter ukjent sanger, Tinn, Telemark .
variant 36:Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .
variant 37:Oppskrift 1847 av Fr. Lowzow etter ukjent sanger, Tinn, Telemark .
variant 38:Oppskrift udatert av J. Moe etter ukjent sanger, Telemark? .
variant 39:Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Olav Ansteinsson Syning, Mo, Telemark .
variant 40:Oppskrift udatert, av Sophus Bugge ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 41:Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Olav Ansteinsson Syning, Mo, Telemark .
variant 42:Oppskrift udatert av H. Ross etter Torbjørn Ljosstog Skåmedal, Bygland, Setesdal, Aust Agder .
variant 43:Oppskrift udatert av I. Mortensson etter Svein Hovden (=Tveiten), Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 44:Oppskrift, Udatert, av Johs. Skar etter Hallvor Bjåne, Bykle, Setedal, A-Agder .
variant 45:Oppskrift udatert av Joh. Skar etter Torbjørn Ljosstog, Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .
variant 46:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lavrans Øveland, Seljord, Telemark .
variant 47:Oppskrift 1874 av J.Skar. etter Torbjørn Ljostog, Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .
variant 48:Oppskrift 1878 av M.Moe etter Agronom Halvor Sandbø, Flatdal, Seljord, Telemark .
variant 49:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Bendik Sveigdalen (Felland), Vinje, Mo, Telemark .
variant 50:Oppskrift, 1897 av Joh. Skar etter Hallvor Bjåne, Bykle, Setesdal, A-Agder .
variant 51:Oppskrift 1897-98 av Joh. Skar etter Svein Knutson Hovden, Bykle, Setesdal, A-Agder .
variant 52:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Gro Mjaugedal, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 53:Oppskrift udatert av Joh. Skar etter Torbjørn Ljosstog (Skåmedal) Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .
variant 54:Oppskrift 1857 av S.Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .
variant 55:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Karl Broten, Seljord, Telemark .
variant 56:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Thor Sopanstad, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 57:Oppskrift 1891 av M. Moe etter Aslak Østenå, (Seljord) Kviteseid, Telemark .
variant 58:Oppskrift 1897-98 av Joh. Skar etter Svein Knutson Hovden, Bykle, Setesdal, A-Agder .
variant 59:Oppskrift 1919 av E.H.Kvåle etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark .
variant 60:Oppskrift 1907 av Rikard Berge etter Rannei Øyane, Dalane, Kviteseid, Telemark .
variant 61:Oppskrift udatert av Liv Huse etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 62:Oppskrift 1897-98 av Joh. Skar etter Svein Knutson Hovden, Bykle, Valle, Setesdal, A-Agder .
variant 63:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Aslak Årtveit, Vinje, Telemark .
variant 64:Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Lars Haraldson Lofthus, Tuddal, Telemark .
variant 65:Oppskrift 1897-98 av Joh. Skar etter Svein Hovda, Bykle, Setesdal, Aust-Agder .
variant 66:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Haraldson Lofthus (=Kåse), Tuddal, Telemark.
variant 67:Oppskrift 1874 av H. Ross etter ukjent sanger, Lårdal og Seljord, Telemark .
variant 68:Oppskrift 1874 av H. Ross etter Christian Trångvik, Seljord, Telemark .
variant 69:Oppskrift 1874 av H.Ross etter Hermod Dalen, Mo, Telemark .
variant 70:Oppskrift 1919-20 av Gunnhild T. Kivle etter Olav Olsen Kivle (morbror), Seljord, Telemark .
variant 71:Oppskrift 1890 av M.Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .
variant 72:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Torbjør Gjermundsdotter Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 73:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Sigri Bandaksli, Skafså, Mo, Telemark .
variant 74:Oppskrift 1898 av Joh. Skar etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 75:Oppskrift 1897-98 av Joh. Skar etter Svein Hovda, Bykle, Setesdal, Agd. .
variant 76:Oppskrift 1898 av Joh. Skar etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 77:Oppskrift udatert av I. Mortensson etter Eivind Talleivsson (Berge = Haugjen?), Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 78:Oppskrift udatert av Johannes Skar etter Torbjørn Olavsson Ljosstog, Skåmedal, Bygland, Setesdal .
variant 79:Oppskrift, udatert, av Joh. Skar ukjend, Setesdal, A-Agder .
variant 80:Oppskrift 1897/98 av Joh. Skar etter Svein Hovda, Bykle, Setesdal, A-Agder .
variant 81:Oppskrift, udatert med ukjent hånd etter ukjent sanger, Telemark? .
variant 82:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Ingebjør Sandvik, Mo, Telemark .
variant 83:Oppskrift udatert av Bahr etter ukjent sanger, Sogndal, Rogaland? .
variant 84:Oppskrift udatert av H.Ross etter Torbjørn Ljosstog, Skåmedal, Bygland, Setesdal, A-Agder .
variant 85:Oppskrift udatert av Joh. Skar etter Svein Knutson Hovden, Bykle, Valle, Setesdal, A-Agder .
variant 86:Oppskrift, udatert, av Joh. Skar Truleg etter Svein Hovden, Bykle, Setesdal, A-Agder .
variant 87:Oppskrift 1847(?) av Jørgen Moe etter ukjent sanger, Kviteseid, Telemark .
variant 88:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Torbjør Gjermundsdotter Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 89:Oppskrift 1918 av Torleiv Hanaas etter ukjent sanger, Sætesdal, A.-Agder .
variant 90:Oppskrift 1851 av L.M.Lindeman etter Øli Vaugsgare, Flatdal, Telemark .
variant 91:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 92:Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle etter Tor Aase, Seljord, Tel. .
variant 93:Oppskrift udatert av S.Bugge etter Aslak Torgjusson Kosi, Øyfjell, Rauland, Telemark .
variant 94:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tor Hovdekleiv, Kviteseid, Telemark .
variant 95:Oppskrift udatert, av Joh. Skar ukjent sanger, Setesdal(?), A-Agder .
variant 96:Oppskrift 1891 av M. Moe etter Torbjør Ripilen, Mo, Telemark .
variant 97:Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 98:Oppskrift 1857 av S.Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .
variant 99:Oppskrift 1891 av M.Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 100:Oppskrift udatert av G.O.Greve etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 101:Oppskrift 1878 av I. Mortensson etter Lavrans Knutsson Øveland, Seljord, Telemark .
variant 102:Oppskrift 1874 av H. Ross etter ukjent sanger, Skafså, Mo, Telemark .
variant 103:Oppskrift udatert av H.Ross etter ukjent sanger, Heskestad i Dalarne, Rogaland .
variant 104:Oppskrift udatert av H.Ross etter Torbjørg Knudsdotter Ose, Austad, Bygland, Setesdal, A-Agder .
variant 105:Oppskrift, udatert, av Joh. Skar ukjent sanger, Setesdal(?) A-Agder .
variant 106:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Sigrid Svolsbru, Kviteseid, Telemark .
variant 107:Oppskrift 1915-16 av Rikard Berge etter Hæge Vetlesdtr. Tovsland, Vinje, Telemark .
variant 108:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tor Hovdekleiv, Kviteseid, Telemark .
variant 109:Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .
variant 110:Oppskrift 1857 av S.Bugge etter Olav Grasberg, Kviteseid, Telemark .
variant 111:Oppskrift 1869 av Steinar Gibøn ukjent sanger, Møsstrand, Rauland, Telemark .
variant 112:Oppskrift 1879 av I. Mortensson etter ukjent sanger, Lårdal, Telemark .
variant 113:Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .
variant 114:Oppskrift 1914 av Rikard Berge etter Øystein Gjuve, Nissedal ?, Telemark .