Røverne for norden skov

variant 1:Oppskrift 1840-årene av Olea Cröger etter ukjent sanger, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1860 av L.M.Lindeman etter Ola Kittelsen Stigen, Tuddal, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1915 av Rikard Berge etter Margit Tveiten, Vinje, Telemark .