Rosensfole

variant 1:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift, udatert, av Hans Ross etter Kari Austegarden, Lognevassdalen, Åseral, Vest-Agder .
variant 3:Oppskrift 1909 av Knut Liestøl etter Grundi Knutsson Austegard, Åseral, Vest-Agder .
variant 4:Oppskrift 1901 av Knut Liestøl etter Grundi Knutsson Austegard, Åseral, Vest-Agder,
variant 5:Oppskrift 1917 av Knut Liestøl etter Gyro Knutsdotter Austegard, Åseral, Vest-Agder .
variant 6:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Ragnhild Kosi, Skafså, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1857 og 1859 av Sophus Bugge etter Bendik Felland Sveigdalen (Aanonsen), Skafså, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1986 av Rolf Myklebust etter Ingebjørg Liestøl, Åseral, Vest-Agder .
variant 9:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Torbjørg Heidi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .
variant 11:Oppskrift 1856 eller 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Gjermundsdotter Haugen, Skafså, Mo, Telemark,
variant 12:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså, Mo, Telemark .