Riddar legg seg lik

variant 1:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugen, Skafså, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav O. Bjønnemyr, Mo, Telemark .