Palle Tykjeson vert drepen i dansen

variant 1:Oppskrift 1914 av T.Hannaas etter Teleiv Aamundson Tveit, Lisle, Tovdal .
variant 2:Oppskrift 1867 av S.Bugge etter Eiliv Auversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Ingeborg Tingvatne, Kristiansand .
variant 4:Oppskrift 1918 av Knut Liestøl etter Jon Gunnuvsson Hærverak, Bygland, A-Agder .