Olav lyg på stolt Margit

variant 1:Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter Ragnhild Halvordsdatter Flathus (Mogann), Seljord, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1874 av Hans Ross etter Ragnhild Halvorsdatter Flathus (Mogann), Seljord, Telemark .
variant 3:Oppskrift udatert av Moltke Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 4:Oppskrift förste del av 1900-talet av Rikard Berge etter ukjent sanger, Nes, Sauherad, Telemark .
variant 5:Oppskrift ca. 1864 av G. O. Greve etter Ragnhild Halvordsdatter Flathus (Mogann), Seljord, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1840-åra av Olea Cröger etter ukjent sanger, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1908 av Catharinus Elling etter ukjent sanger, Vinje, Telemark .
variant 8:Oppskrift udatert av Catharinus Elling etter ukjent sanger, Grungedal, Vinje, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1874 av Sophus Bugge etter Ingebjørg O. Kivle, Seljord, Telemark .