Møya og den djerve belen

variant 1:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Aslaug Midbøen, Moland, Fyresdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Skafså, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Jorunn Storelid, ho etter mor si, Elen Rolleivstad, Fyresdal, Telemark .