Møya i fjellet

variant 1:Oppskrift, udatert, av Hans Ross etter Kari Austegaren, Lognevasdalen, Åserall, Vest-Agder .