Låvgris

variant 1:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 2:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Targje Djuve, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1867 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1870-åra av Hans Ross etter Dårdei Meggaren, Skafså, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av Hans Ross etter Dårdei Megaren, Skafså, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Ånond Sigursli, Mo, Telemark .
variant 7: Oppskrift 1917 av Gunnhild T. Kivle etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1852 av Moltke Moe etter Magnhild Schetelig, Bærum .
variant 9:Oppskrift 1882 av Moltke Moe etter Magnhild Schetelig, Bærum .
variant 10:Oppskrift udatert av Hans Ross etter Jorånd Spokkeli, Sæbryggje .
variant 11:Oppskrift 1870-åra av Hans Ross etter Jorånd Spokkeli, Sætesdal .
variant 12:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Mo, Telemark .
variant 13:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Guro Bergane, Mo, Skafså, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .