Liti Kjersti stalldreng

variant 1:Oppskrift udatert av Rolf Myklebust etter Brita Bratland, Edland .