Liti Kjersti og dronning Sofie

variant 1:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Margret Braute, Skafså, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Gro Pedersdotter, Skafså, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Guro Væting, Moland, Fyresdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundslid, Fyresdal, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedal, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Ingebjør Troddedal, Mo, Telemark .
variant 7:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, f. i Skafså, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .
variant 11:Oppskrift 1918 av Rikard Berge etter Aasmund Sveinsson Aamaas, Drangedal, Telemark .
variant 12:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Elen Rolleivstad, Fyresdal, f. i Skafså, Telemark .
variant 13:Oppskrift 1863, med melodi, av L.M.Lindeman etter Ingebjør Thronsdatter Hasledalen, Mo, Telemark .
variant 14:Oppskrift 1918 av Rikard Berge etter Aasmund Sveinsson Aamaas, Drangedal, Telemark .