Lindormen

variant 1:Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, Fyresdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Olav Olsson Bjørnemyr, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1912-13 av Rikard Berge etter Eivind Talleivsson Audversækre, Høydalsmo, Lårdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Lars Haraldsson Kåsi, Lofthus, Tuddal, Hjartdal, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Margjit Svigsli, Tuddal, Hjartdal, Telemark .