Bergeliten Bondeson

variant 1:Oppskrift 1812 av i T.Hannaas' samlingar av Peder Jespersen Stakkeland, , Fjotland, Vest-Agder .
variant 2:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1890 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .