Kvernjenta som kved

variant 1:Oppskrift 1864 av S. Bugge etter Åsne Spokkeli, Fyresdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Tølløv Eikjamyra, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1891 av M. Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1864 av S.Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 5:Oppskrift 1891 av M. Moe etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter Ragnhild Knudtsdotter Bakken ukjent sanger Gransherad, Telemark .
variant 7:Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, Exingedalen .
variant 8:Oppskrift udatert av Cath. Elling etter ukjent sanger, uten lokalisering .