Kong Kristian og hans dronning

variant 1:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Guro Væting, Fyresdal, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Ingebjør Talleivsdatter, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Joronn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 6:Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Gro Haugjen, Fyresdal, Telemark .
variant 7:Oppskrift udatert av S. Bugge etter Torbjørg Haugjen, Mo, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1891 av M. Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .