Kong Diderik og løven

variant 1:Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Olea pedersdatter Jølstad, Solør .