Knut Hjuring

variant 1:Oppskrift udatert av ukjent oppskriver i Sophus Bugges samling etter ukjent sanger, Kvinesdal, Vest-Agder. .
variant 2:Oppskrift 1912 av Torleiv Hannaas etter Gabriel Andreassen Øya, Kvinesdal, Vest-Agder .
variant 3:Oppskrift udatert av Jørgen Moe, med avskrift i Sophus Bugges samlinger, etter ukjent sanger, Holme Gjeld .
variant 4:Oppskrift 1910 av Randi Oppedal i T.Hannaas' samling etter bestefaren, Glambek Olsen Fuglestvedt, Mandalen, Vest-Agder .
variant 5:Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .
variant 6:Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter John Olson Langerak, Bygland, Sætesdal, Aust-Agder .