Ivar Elison

variant 1:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Olav Profetli, Mo, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1880 av Moltke Moe etter Egill K. Oftelid, Høydalsmo, Telemark .
variant 5:Oppskrift udatert av Hans Ross etter ukjent sanger, uten lokalitet .
variant 6:Oppskrift udatert, av Hans Ross etter Torbjørn Ljosstog, Skåmedal, Bygland, Setesdal .