Asbjørn og Liti Kjersti

variant 1:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 2:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .
variant 3:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent kveder, Telemark .
variant 4:Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjönnemyr, Mo, Telemark .
variant 5:Oppskrift 1857, slutten av 1850-åra av Sophus Bugge etter Gro Mjaugedal, Eidsberg, Lårdal, Telemark .
variant 6:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Eidsborg, Telemark .
variant 7:Oppskrift slutten av 1850-åra av Sophus Bugge etter Gro Mjaugedal, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 8:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marsteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 10:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Eidsberg, Lårdal, Telemark .
variant 11:Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Anne Lillegård, Eidsberg, Lårdal, Telemark .