Hugaball

variant 1:Oppskrift 1840-aarene av M. B. Landstad etter Anne Lillegaard, Laardal, Telemark .
variant 2:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Anne Aamundsdatter Lillegaard, Eidsborg, Telemark .
variant 3:Oppskrift 1847 av Jørgen Moe etter Anne Lillegård, Eidsborg, Lårdal, Telemark .
variant 4:Oppskrift udatert S. Bugge ukjent sanger, uten lokalisering .
variant 5:Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 6:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Aani Aaversækre, (Høydalsmo), Lårdal, Telemark. .
variant 7:Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .
variant 8:Oppskrift udatert av L. M. Lindeman etter Olea Crøger, Seljord, Telemark .
variant 9:Oppskrift 1916-17 av Gunnhild T. Kivle etter Tor Aase, Seljord, Telemark .
variant 10:Oppskrift udatert av L.M. Lindeman ukjent sanger, Mo, Telemark .
variant 11:Oppskrift ukjent av Olea Crøger ukjent sanger, Mo, Telemark .