Holger Dansk og Burmann

variant 1:Oppskrift 1864 av L.M.Lindeman, ukjent sanger, Brandval, Hedemark. .
variant 2:Oppskrift 1864 av L.M.Lindeman etter Arine Hansdatter Hinne, Grue, Hedemark. .